CH-Ballon, 1932, Flug Basel-Ebrach,Karte

CHF 50.00

Kategorie Schweiz Flugpost

CH-Ballon, 1932, Flug Gordon Bennet Wettfliegen Basel-Ebrach, GS-Karte Vevey. Siehe Scan!